mithat samsama facebook hesabı mithat samsama twitter hesabı mithat samsama instagram hesabı mithat samsama pinterest hesabı mithat samsama linkedin hesabı
Anasayfa » İnsan Kaynakları » Yetenekli Çalışanların Önemi

Kuruluşların karlı ve sürdürebilir rekabet avantajı sağlayarak büyüyebilmesi, sahip oldukları çalışanlarının yenilikçi ve yaratıcı projeler üretebilmesiyle mümkün. Dünya’da örneklere baktığımızda, kendini ve işini geliştirmeye odaklı, sürekli yeni ve farklılık yaratan ürün ve hizmetler sunan kuruluşların kendi pazarlarında liderliği üstlenerek mükemmel is sonuçlarına ulaştıklarını görebiliriz. Bu başarıyı yakalayan kuruluşların stratejilerine ve yönetim sistemlerine bakıldığında, yetenek yönetiminin çok güçlü olduğu anlaşılır.

Daha yetenekli, değer yaratan, öğrenmeye aç ve hırslı çalışanların önemi ön plana çıkmaktadır. Şirket basarisi için yeteneğin giderek öneminin artması yetenekli çalışanlara olan bağımlılığı da arttırmıştır. Firmalar için artık belirli nitelikleri taşıyan ve çalışacağı departmanın fonksiyonun bilgisine sahip çalışanlar yeterli değildir. Çünkü bu tür çalışanlarla küresel rekabette var olabilmenin yolu da yoktur. Bunun üstesinden gelebilmenin tek yolu yenilikçi, duygusal ve zihinsel zekâsı gelişmiş veya geliştirilmeye müsait olan çalışanlarla birlikte olmaktan geçmektedir. Başka bir ifadeyle çalışanlar açısından yeteneklerini kullanma, geliştirme ve takdir edilmek önem kazanmıştır.

Çalışanları kaynak gibi kullanma anlayışı yerini yeteneklerin yönetilmesine bırakmıştır. Günümüz şirketleri için “birey” başarıya ulaşmanın odağına yerleşmiştir ve ayrıca yönetim uygulamalarındaki gelişmeler de bireye yönelmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle de şirketler yetenekli bireyleri kendilerine çekmek ve sahip oldukları çalışanlardan da etkin bir şekilde yararlanabilmek için onlara çeşitli fırsatlar sunmaya başlamışlardır.

Şirketlerin öncelikli konularından biri haline gelen yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi, işletmede tutulması ve bağlılıklarının sağlanmasında, eğitim ve kariyer geliştirme olanaklarının varlığı ve liderlerin çalışanlarına liderlik yapabilmesi önemli noktalar olarak değerlendirilmektedir.

Çalışanlar artık kendilerini geliştirebilecekleri, yenileyebilecekleri ve sürekli öğrenebilecekleri işletme ortamlarını tercih etmekte ve liderlerinden de kendilerine değer vermelerini, fikirlerine saygı göstermelerini ve onları teşvik etmelerini beklemektedirler. Şirketler arasında insan kaynakları konusunda yaşanan rekabete bakıldığında da, çalışanlarına bu ortamı sağlayamayan işletmelerin başarı yakalamaları zorlaşacaktır.

Şirketlerin karlı ve sürdürebilir rekabet avantajı sağlayarak büyüyebilmesi, sahip oldukları çalışanlarının yenilikçi ve yaratıcı projeler üretebilmesiyle mümkün. Dünya örneklerine baktığımızda, kendini ve isini geliştirmeye odaklı, sürekli yeni ve farklılık yaratan ürün ve hizmetler sunan şirketlerin kendi pazarlarında liderliği üstlenerek mükemmel iş sonuçlarına ulaştıklarını görebiliriz.

Stratejik Liderlik; geleceği öngörerek şekillendirebilmek, bunun için gerekli stratejik yönetim anlayışını oluşturabilmektir. Bu doğrultuda, diğer yönetici ve çalışanları yetkilendirerek, onları kuruluş vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendirmek, karmaşık küresel rekabet ortamında, gerektiğinde hızla stratejik değişimi sağlayabilmek gerekir.Stratejik liderlik, bir kuruluşu bir noktadan alıp çok daha ileri bir noktaya taşımak ve bu yönde arkasından çalışanları o yöne sürükleyebilme yeteneğidir.

                Bilgi yönetimi ile yenilikçi, yaratıcı ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, bunların kuruluşa katma değer sağlamasını kapsayan yetenekli çalışanlar şirketlerin gelecekte var olabilmelerini de büyük ölçüde etkileyecektir.

Yetenek Yönetimi, bilindiği gibi kapsamlı ve bütünleşik bir süreçtir. Öncelikle, kuruluş kültürü ile temel amaç, strateji ve hedefleriyle bütünleşik bir yetenek yönetimi stratejisi belirlenmeli. Çalışanların basarisi ve gelişme fırsatları şirketin değerlerine ve iş sonuçlarına olan katkıları ve potansiyellerine göre belirlenmeli.

Bugün pek çok kuruluşta belli işlevlerin başındaki yöneticilerin çoğunun, stratejiye katkıda bulunma anlamında büyük çaba göstermedikleri, bunu bir üst yönetimden bekledikleri kendilerini sadece uygulamakla yükümlü gördükleri ortada. Buna bağlı olarak da etkin kariyer yönetimi gerçekleştirilemiyor, etkin liderler yetişmiyor.

Yeni ve yaratıcı fikirlerle müşterilerine yeni ürün ve hizmetler sunarak katma değer yaratmak isteyen şirketlerin, yeni yetenekleri ve ayni zamanda sahip olduğu çalışanları iyi tanımaları ve onları iyi analiz ederek beklentilerini karşılamaları gerekmektedir. Farkı yaratacak olanların yetenekli çalışanlar olduğu bilinip, sahip olunan bu değerler iyi bir şekilde yönetilirse, rekabetçi üstünlük ve basari kendiliğinden gelecektir.YORUMLAR

Yorum Yaz

PROFİLİM

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüdü. 
Devamı ...

TWEETS

KİTAP YORUM

GÜÇLÜ MARKALAR

Devamını Gör
KÜRESEL MARKA

Devamını Gör
DİVAN-I HİKMET

Devamını Gör
GÖRÜNMEYENİ DÜŞÜNMEK

Devamını Gör
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN

Devamını Gör

E-Bulten

Yukarı