mithat samsama facebook hesabı mithat samsama twitter hesabı mithat samsama instagram hesabı mithat samsama pinterest hesabı mithat samsama linkedin hesabı
Anasayfa » Kurumsal Gelişim

Kurumsal Gelişim

Tedarikçi Sadakati Oluşturmak - Dec 14 2015 10:47AM

Geçmişte işletmelerin en önemli amaçlarından birisi tedarik ettikleri ürün ya da hizmetleri en uygun maliyetlerde gerçekleştirecek tedarikçiler bulmalarıydı. Ancak, günümüz işletmeleri için bu amaç yeterli olmamaktadır.

Şimdi en uygun tedarikçiyi bulmak değil, aynı zamanda elde tutabilmek de bunun önemli bir parçası olmaktadır. Tedarikçiyi elde tutmak, başka bir deyişle sadakat ve bağlılık sağlayabilmek için tedarikçi memnuniyeti önemli olmaktadır.

Kurumsal Gelişim

Nitelik Çalışanların Önemi - Dec 14 2015 11:08AM

Son iki sayıdır bu sayfalardan Kurumdaslik kavramı altında kurumlarda gelişmeyi engelleyen çözümsüz kalmış “Kendini Adama” ve “Sahiplenme” faktörlerin öneminden bahsettik. Unutulmamalıdır ki kurumların başarısı yalnızca bu iki unsurun çözümünden ibaret değildir. Burada “Nitelikli“ çalışan faktörünün önemini vurgulamakta fayda var.

Günümüzde değer yaratan, üreten, yaratıcı iş gücü bulmak zorlaşmaktadır. Ne sermaye gücü ne teknolojik üstünlük ne de güçlü bir marka imajı, kurumların beklentilerini tatmin etmekte yeterli. Bunların hiçbiri, nitelikli çalışanlar kadar etkili ve değerli değil.

Kurumsal Gelişim

Kurumsallaşmanın Önemi - Dec 14 2015 11:44AM

Kurumsallaşma en kısa anlatımıyla, bir işletmenin tüm faaliyetlerinin sistematik bir hale getirilmesi ve kişilere bağımlılıktan kurtarılmasıdır. Türkiye’de, sıkıntı çeken birçok firma için artık kaçınılmaz hale gelen bu kavramın, zihinlerde yer eden ulaşılamaz anlayışından kurtarılması gerekmektedir.

Somut çalışmaların çok fazla konuşulmaması, sadece tanımlar ve mevcut istatistiklerin ele alınması kurumsallaşmayı gittikçe içi boş bir kavram haline getirmektedir. Bu noktada insanlar sunu sorar oldu. Kurumsallaşmak moda olan içi boş bir teori mi yoksa gerçekten uzun vadeli bir çözüm mü? Hatırlatılması gereken en önemli nokta aslında kurumsallaşmanın bir amaç değil araç olduğu.

Kurumsal Gelişim

Kurumsal Sadakat - Dec 14 2015 11:59AM

Bir kurumun varlık nedeni, müşteri ve tedarikçilerle geliştirdiği ilişkinin kendisine sağladığı geleceğe güvenle bakabilme duygusudur. Ancak bir kurumda en az müşteriler ve tedarikçiler kadar önem taşıyan diğer bir kesim ise kurum çalışanlarıdır. Çünkü müşteri, tedarikçi-kurum ilişkisinde, ilişkinin kurum tarafını, “çalışanlar” oluşturur ve soyut bir kavram olan kurumun esas canlı, aktif, ilişkiyi yaratan, ilişkiyi ayakta tutan, geliştiren ve duygusal bağlılığa dönüştüren yanını çalışanlar temsil etmektedir. Dolayısıyla sadakat ilişkisel bir olgu olduğuna göre, sadakat ilişkisinin bir tarafında müşteriler ve tedarikçiler bulunurken, diğer tarafında işletme ve işletmenin görünen esas canlı yüzü olan çalışanları bulunmaktadır.

Kurumsal Gelişim

Kurumsal Değerler İlkeler İnançlar - Dec 14 2015 12:09PM

Kurum değerleri, faaliyet ve kararlarda sınırları belirleyen kriterleri oluşturmaktadır. Bu haliyle değerler; vizyonun temeli, kurumun ayırt edicilik ilkeleri, çalışanların duygularını geliştiren ve özen gösterilen amaçlardır. Değerler yol gösterici olarak çalışanları; kurumun düzeni, güvenliği ve gelişimine uygun davranışlara teşvik etmektedir.

Kurumsal Gelişim

İletişim ve Birimler Arası Empati - Dec 14 2015 12:28PM

İletişim ve empati bugün her alanda adından sıklıkla söz edilen kavramlardır. İnsanoğlunun doğası gereği diğer insanlarla sürekli iletişim halinde olan sosyal bir varlık olması, kurumsal hayatta karsısındaki insanın duygu ve düşüncelerini anlama yeteneğini etkili bir biçimde kullanmasına neden olmuştur.

Kurumsal yaşamda iletişim ve empati hayati bir rol oynar. İletişim kurum ve çalışanlar arasında her türlü bilginin aktarılması, faaliyetlerin koordine edilmesi, inanç değer sisteminin, kurum kültürünün benimsenmesinde vazgeçilmez bir araçtır.

Kurumsal Gelişim

Herkesin Gitmediği Yoldan Gitmek - Dec 14 2015 2:03PM

Değişen dünya ile beraber, var olan islerin yapılış şekilleri ve şirketlerin çalışanlarının sahip olmasını istediği nitelikler sürekli değişmekte. Bu değişime ayak uyduramayanlar ise, gelecekte istediği ise sahip olma sansını hızla yitirmekte.

Çoğumuzun mevcut olan yöntemleri ve değerleri kullanarak düşünme, hareket etme ve öğrenme yoluyla kendini geleceğe hazırlayabileceğini düşünmesine rağmen, özellikle günümüzün hızla değişen dünyasında bu düşünce, gerçekten çok uzaktır.

Kurumsal Gelişim

Gelecekte Var Olmak - Dec 14 2015 2:27PM

Yarın var olacak olan kurumlar; ortaya koyduğu vizyonu doğrultusunda strateji, insan, araç, malzeme, sistem ve bilgi arasındaki uyumun resmi olan "sinerjiyi tesis etmiş kurumlar olacaklardır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarının sırrı “insan” olmaya devam edecektir.

Hedefi olmayan, varlığının gayesini bir türlü anlayamamış, kendini geliştirmek için daha iyi olmanın yollarını aramayan insanların çoğunlukta olduğu kurumların, gelecek yıllarda varlıklarını devam ettirme şansları yoktur.

Geri1 - 2İleri

PROFİLİM

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüdü. 
Devamı ...

TWEETS

KİTAP YORUM

GÜÇLÜ MARKALAR

Devamını Gör
KÜRESEL MARKA

Devamını Gör
DİVAN-I HİKMET

Devamını Gör
GÖRÜNMEYENİ DÜŞÜNMEK

Devamını Gör
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN

Devamını Gör

E-Bulten

Yukarı