mithat samsama facebook hesabı mithat samsama twitter hesabı mithat samsama instagram hesabı mithat samsama pinterest hesabı mithat samsama linkedin hesabı
Anasayfa » İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Yetenekli Çalışanların Önemi - Dec 12 2015 11:24AM

Kuruluşların karlı ve sürdürebilir rekabet avantajı sağlayarak büyüyebilmesi, sahip oldukları çalışanlarının yenilikçi ve yaratıcı projeler üretebilmesiyle mümkün. Dünya’da örneklere baktığımızda, kendini ve işini geliştirmeye odaklı, sürekli yeni ve farklılık yaratan ürün ve hizmetler sunan kuruluşların kendi pazarlarında liderliği üstlenerek mükemmel is sonuçlarına ulaştıklarını görebiliriz. Bu başarıyı yakalayan kuruluşların stratejilerine ve yönetim sistemlerine bakıldığında, yetenek yönetiminin çok güçlü olduğu anlaşılır.

İnsan Kaynakları

Nitelikli İnsan Gücünün Önemi - Dec 12 2015 11:01AM

Gelişmekte olan ekonomilerde kalkınmanın sağlanmasında kaynakların etkin kullanımı, insan kaynağının gelişimine ve insana yatırıma verilen öneme bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde ise kalkınmanın sürekliliğinin sağlanması, insana yatırım politikalarının sürekliliğine bağlı olmaktadır.

Günümüz teknolojisinin isteklerine uygun insan yetiştiren ülkeler başarılı olacak; bunu yapamayanlar, dünya sermaye ve teknoloji akımlarının dışına çıkacak, büyüme ve kalkınma yarısından koparak, yoğun işsizlik ve yoksulluk baskısı altında sosyal ve siyasi açmazlara düşeceklerdir.

İnsan Kaynakları

İşe Bağlılık Başarının Anahtarı - Dec 12 2015 10:29AM

Sürdürülebilir kurumsal başarı için yönetsel yapıda insan unsurunun önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Kurumlar doğru çalışanların elde tutulmasını sağlayacak, bağlılıklarının artırılmasına katkıda bulunacak çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

“İşe Bağlılık” diye tanımladığımız özellik, çalışanın kurumun hedeflerini benimsemekte ve onlara ulaşmak için ise karşı olumlu bir tutum ve yüksek bağlılık sergilemekte olduğunu görüyoruz. İşe Bağlılık; yüksek iş performansı, kurumsal vatandaşlık davranışı, olumlu aidiyet duygusunun yüksek olması, yüksek motivasyon ve iş tatmini gibi olumlu sonuçlar vermektedir.

İnsan Kaynakları

Çalışan Sadakati Oluşturmak - Dec 12 2015 9:43AM

Çalışanların sadakati kurumsal başarıya ulaşmada en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Kurumsal sadakat, kurumsal davranış ve kurumsal psikolojinin en önemli konularından birisidir. Dünyanın giderek küçüldüğü, ekonomik ve ticari anlamda ülkesel sınırların ortadan kalktığı ve rekabetin şiddetlendiği bir ortamda kurumların ayakta kalabilmeleri ve daha da güçlenerek geleceğe doğru sağlam adımlarla yürüyebilmelerinde kurumsal sadakat kavramı oldukça önem kazanmıştır.

Ülkemizde yaşanılan ekonomik kriz büyüklü küçüklü pek çok işletmenin işçi çıkarmalarına, küçülmelerine ve hatta kapanmalarına sebep olmuştur. Böyle bir ortamda çalışanların tutum ve davranışları üzerinde doğrudan etkili olan kurumsal sadakat faktörleri daha fazla önem kazanmaktadır.

PROFİLİM

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüdü. 
Devamı ...

TWEETS

KİTAP YORUM

GÜÇLÜ MARKALAR

Devamını Gör
KÜRESEL MARKA

Devamını Gör
DİVAN-I HİKMET

Devamını Gör
GÖRÜNMEYENİ DÜŞÜNMEK

Devamını Gör
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN

Devamını Gör

E-Bulten

Yukarı