mithat samsama facebook hesabı mithat samsama twitter hesabı mithat samsama instagram hesabı mithat samsama pinterest hesabı mithat samsama linkedin hesabı
Anasayfa » İletişim

İletişim

İletişimin Önemi - Dec 9 2015 12:36PM

İşletmelerin temel başarısı işletme birimleri arasında etkin iletişim sağlanmasına bağlıdır. İş bölümünün artması şirket çalışanlarının karşılıklı olarak birbirleriyle bağımlı olmaları sonucunu doğurmaktadır.

Bir bireyin performansının bir diğerininkini etkilediği ve diğerleri tarafından etkilendiği bir durumda bireyler arası karşılıklı iç bağımlılık söz konusudur. Bu bağımlılık bireysel faaliyetlerin eş güdümünü gerektirir. Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için bireysel faaliyetlerin düzenli, birbirleri ile uyum içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu eş güdümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ise kuşkusuz bireyler arasında etkin iletişimi gerektirecektir.

İletişim

Etkili İletişim - Dec 9 2015 12:28PM

Günümüzde yaşanan değişimin teknolojik ve sosyokültürel hayat boyutunda toplumsal yaşamdaki etkileri, insan ilişkilerinden başlayarak kurumsal, komşuluk, değerler, gelenek ve görenek olmak üzere temelini oluşturmaktadır.

Artık “bilgili” insan yerine “bilgilenen, sürekli öğrenen” insandan söz ediliyor oldu. Aynı durum kurumlar ve organizasyonlar için de geçerli. Bilgi ve enformasyonun bir sağanak biçiminde aktığı günümüzde, ona ulaşmadan çok kritik olanı yaratma, ayrıştırma, inceleme ve hedefler doğrultusunda kullanabilme sorunuyla karşı karşıyayız. Bu da bireyin, kuşatıldığı çok bilinmeyeni olan çevre açısından yaşadığı bir sorun haline geldi. Öğrenme ve davranış geliştirmede bireysel becerilere eşlik eden grup dinamikleri ve kurumsal faaliyetler büyük önem taşıyor. O nedenledir ki günümüz kuruluşlarının birer öğrenen organizasyona dönüşerek günün şartlarına uyan ve daha ötesine hazırlanan anlayışlara tepeden tırnağa kavuşması bir zorunluluk olarak önlerinde duruyor.

PROFİLİM

1977 yılında Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Kalabalık bir ailede büyüdü. 
Devamı ...

TWEETS

KİTAP YORUM

GÜÇLÜ MARKALAR

Devamını Gör
KÜRESEL MARKA

Devamını Gör
DİVAN-I HİKMET

Devamını Gör
GÖRÜNMEYENİ DÜŞÜNMEK

Devamını Gör
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN

Devamını Gör

E-Bulten

Yukarı